onsdag 31 mars 2010

Devo återförenade


Det rymdes både stort och smått i det comeback-paket för åren fram till 2021 (!) som hetsiga new wave-popparna Devo igår presenterade.
Skivbolaget har fått i uppgift att kolla igenom comeback-paketet grundligare.
"Men det gäller nu först att ta bort flaskhalsar och få comebacken att flyta smidigt", förklarade den lilla ettriga i Devo helt kort.

Ändå kan man förstå skivbolaget som vill syna hela comeback-upplägget, då man (bandet självt) beräknat att projektet kräver uppemot 125 miljarder kronor.
Säkert finns det underlag för dessa estimerade utgifter. Dock måste man först tänka igenom om man verkligen önskar ett hetsigt och plojigt new wave-popband åter. Att inte först betänka det, vore en allt för lättsinning och sannolikt dålig användning av samhällets resurser.