fredag 8 oktober 2010

Arbetslinjen

Nya kläder till alla på kontoret.
Från Pradas visning "häromsistens" i Milano.