söndag 9 maj 2010

Nyrekrytering

Vi är mitt uppe i anställa ytterligare en person hit till bloggen. Nu står det mellan två personer vars CV:n nästan är identiska så det blir nog slumpen som får avgöra vem det blir som får tjänsten.