söndag 29 januari 2012

Moz och Mitt har en mack ihop.

Uppifrån och ner: Morrissey och Mitt Romney.