fredag 20 april 2012

Jag trodde att ha hand om kontorets post skulle vara en lätt match.

Bild av Christian Stoll. Från But Does It Float.